Quotes banner interview 201711 Quote Wim Dries en Gianni Cacciatore

Burgemeester Wim Dries en Schepen Gianni Cacciatore

Wim Dries

Wim Dries aan het woord
“Genk is een warme open stad, waar iedereen zich thuis kan voelen!”

Gianni Cacciatore

Bert en Gianni aan het woord
“Genk is niet alleen een warme, maar ook een diverse stad, die mensen kansen biedt!”

Waarom vinden jullie het belangrijk dat Genk initiatieven neemt om een holebi- en transgendervriendelijke stad te zijn?

Wim Dries: We staan voor een inclusief beleid. We willen op een respectvolle en gelijke manier omgaan met alle inwoners. We moeten ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in Genk.

We moeten dit stadsbreed aanpakken. Dat wil zeggen dat we openstaan voor andere ideeën en ruimte durven geven aan jong en oud. Het maakt voor ons niet uit hoe je in het leven staat of hoe je genderdiversiteit ervaart. Je moet dat niet enkel zeggen, maar je moet dat ook doen. ‘If you want to do it, just do it’!  Daarom proberen we via initiatieven die stappen te zetten.

Gianni Cacciatore: Genk wil een warme stad zijn, waar alle inwoners zich thuis voelen en zich kunnen ontplooien. We zijn de voorbije legislatuur voor heel veel activiteiten de samenwerking aan gegaan met de holebigemeenschap. Dat is goed. Maar we moeten er aandacht voor blijven hebben.

Wim Dries: Het blijft ook een uitdaging. Er zijn nog altijd extra inspanningen nodig rond holebi-en transgenderbeleid.  Nog niet alle Genkenaren zijn mee in dit verhaal. Zelfs in onze warme stad is er nog altijd werk aan de winkel.

Waarom is een vereniging zoals OGWA in Genk een must of vinden jullie dat geen must?

Gianni Cacciatore: Een vereniging als OGWA is een must, in elke stad. Enkel als Genkenaren mee op de kar springen, kunnen de activiteiten die de stad organiseert een succes worden. Bovendien is het belangrijk mee te denken over het informeren en sensibiliseren van jongeren. Ik denk dan aan de scholenkoffer. Ze betrekken de scholen erbij, ze informeren de jongeren en ze sensibiliseren hen. De leden van OGWA zijn ervaringsdeskundigen. Zij weten het best hoe ze jongeren en scholen kunnen informeren. De leden zijn erg belangrijk om input te geven voor ons beleid. In mijn ogen mag het ledenbestand van OGWA nog verder worden uitgebreid.

Wim Dries: De oprichting van OGWA was een belangrijke stap. Dit wil zeggen dat er ruimte is om te verenigen. En die ruimte heb je nodig om dingen te realiseren.

Ik hoop dat we op een bepaald moment niet meer moeten strijden voor gelijke kansen en dat het ‘business as usual’ wordt. Vanaf het moment dat we het gelijke kansen beleid kunnen inbedden en we een inclusief beleid in alle verenigingen hebben, hebben we ons doel bereikt. OGWA levert daaraan haar waardevolle bijdrage. Het is absoluut noodzakelijk om dat verder te verbreden en te verdiepen. Ons motto is ‘Samen stad maken’ en OGWA helpt mee deze slogan waar te maken  Jullie nemen ook maatschappelijke verantwoordelijkheden op en daar zijn we zeer blij om.

Wim Dries en Gianni Cacciatore in gesprek met Bert

We hebben een scholenkoffer, waarmee we naar de Genkse scholen stappen. Vanaf welke leeftijd moeten we volgens jullie jongeren/kinderen informeren over holebi’s/transgenders?

Gianni Cacciatore: Kinderen en jongeren pikken heel snel dingen op. Ze vormen zich al van jongs af aan een beeld over de conventionele samenstelling van een gezin. In mijn ogen kan je er dus niet vroeg genoeg mee beginnen. Waarom niet in stripverhalen tekenen hoe twee mannen of twee vrouwen die samen een kind opvoeden? Op die manier leren ze al van jongs aan dat er verschillende soorten gezinnen bestaan en dat dat normaal is.

Wim Dries: Naar mijn aanvoelen mogen holebi’s en transgenders in de dagdagelijkse realiteit meer aan bod komen. De schepen haalt hier een mooi voorbeeld aan over stripverhalen. Maar het kan ook in prentenboeken, in leerboeken enzovoort. Mijn vrouw staat in het kleuteronderwijs. Zij kent kinderen die twee mama’s of twee papa’s hebben. Zoiets uitleggen in de klas is niet altijd eenvoudig maar wel noodzakelijk. We moeten daar open en normaal mee om gaan.

Dit idee zit vervat in de acties van OGWA, zoals de scholenkoffer. Stap voor stap moet het vanzelfsprekend worden dat holebi’s een plaats hebben in onze samenleving. We kunnen dit niet realiseren van vandaag op morgen. Maar we komen er wel. Er is al veel veranderd. Ik herinner me nog dat het homohuwelijk werd toegelaten in 2003. We waren het tweede land in de wereld! We hebben dus al een lange weg afgelegd en blijven stappen zetten in de toekomst.

Hebben jullie reeds huwelijken tussen mensen met hetzelfde geslacht voltrokken? Zo ja, was dat voor jullie anders dan de voltrekking van een traditioneel huwelijk? Zo ja, in welke zin?

Wim Dries: Ik heb al holebi-koppels mogen trouwen. Zelfs al een bevriend koppel. Vormelijk is het wat aanpassen. In veel wetteksten spreekt men nog over man-vrouw-relaties. Maar dat hoort erbij. De eerste keer moest ik een schepen vervangen en had ik er eerlijk gezegd niet bij stilgestaan. Op de dag zelf stonden ineens twee vrouwen voor me. Ik moest dus even nadenken hoe ik het ging aanpakken. Maar het werd wel een leuke trouw. En na die eerste keer gaat dat uiteraard gemakkelijker. Ik ben het intussen ook gewoon om huwelijken te doen. Ik ben al 15 jaar burgemeester en schepen.

Zo’n huwelijk verloopt verder zoals alle huwelijken. Het is een mooie dag voor het koppel en je ziet dat ze ernaar toe hebben geleefd. Je ziet die fonkelende ogen en je wilt er voor hen een aangename belevenis van maken.

Gianni Cacciatore: Ik heb die eer nog niet gehad. Ik heb wel opzoekwerk gedaan in verband met holebi-huwelijken, hier in Genk. Tussen 2012 en 2016 waren in Genk 19 huwelijken, waarvan 11 mannenkoppels en 8 vrouwenkoppels. 17 van die 19 koppels zijn in Genk blijven wonen. Een positief signaal. Ze voelen zich duidelijk thuis in Genk.

Wim Dries: De voltrekking van het eerste homohuwelijk in Genk, was op maatschappelijk vlak een belangrijke stap. Ik was toen al schepen en herinner het me nog goed. Ook voor de toenmalige schepen van Burgerzaken was het even aanpassen. Maar het voltallige schepencollege stond achter het gebeuren. Ook holebi’s moeten hun liefde kunnen bezegelen in een huwelijk.

Komen er bij jullie meldpunt voor discriminatie veel meldingen over homofobie in het Genkse binnen?

Wim Dries: We hebben in Genk een meldpunt van Unia.  Personen die klachten hebben verwijs ik naar hen door. Maar er komen niet veel meldingen binnen. En de meldingen die we ontvangen gaan gelukkig niet gepaard met geweld.

Wat denken jullie over een ‘Gay Pride’ in Genk? Is dat – eventueel in een iets kleinere vorm – in Genk mogelijk?

Wim Dries: We kunnen het holebi-thema op verschillende manieren in de schijnwerper zetten. OGWA heeft de laatste jaren al verschillende acties gedaan zoals het pop-up regenboogcafé en acties tijdens IDAHOT. We moeten binnen Genk zoeken naar het juiste model om dat te doen.

Een Gay Pride kan. Maar we moeten er goed over nadenken hoe we het aanpakken. Als het te klein is schept het misschien een fout beeld. Maar het grote voordeel van een parade is natuurlijk dat het een mooie en brede uitstraling geeft.

Gianni Cacciatore: De deelname van OGWA aan de plaatselijke activiteiten zoals de O-Parade is ook erg goed. Hoe zichtbaarder alles daar wordt, des te beter de indruk die men nalaat bij de Genkenaar.

Wim Dries en Gianni Cacciatore in gesprek met bert in het stadhuis van Genk

De stad Genk heeft al zeer veel initiatieven genomen om een holebi- en transgendervriendelijke stad te zijn. We zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor. Zijn er al ideeën naar de toekomst toe?

Gianni Cacciatore: We moeten de scholen nog meer betrekken bij ons aanbod en onze werking. We hebben alvast een aantal info-avonden gehad. Binnenkort vindt er opnieuw eentje plaats in het Casino Modern in Waterschei. Het is bovendien belangrijk dat we de jongeren erbij betrekken. Want het zijn vaak die jongeren die vechten met, of op zoek zijn naar hun identiteit. Het is belangrijk dat ze ergens iets hebben om op terug te vallen.

Wim Dries: Voor stad Genk en OGWA is er nog werk weggelegd op basis van drie pijlers. Ten eerste is er nood aan informele sensibilisering en kennisopbouw. Daar is een belangrijke rol voor ons weggelegd, die we als stad met de steun van OGWA moeten vervullen. Een tweede pijler is het thuis-gevoel van de holebi- en transgendergemeenschap. We moeten er voor zorgen dat de verenigingen, en vooral de mensen die zich outen zich thuis voelen in Genk. Ze moeten samen activiteiten kunnen organiseren. Daarenboven moeten ze met een vrij gevoel kunnen participeren in andere activiteiten.

De derde pijler is de visualisatie daarvan en hoe je dat uitdraagt. Dit zal helpen om de twee andere pijlers te realiseren.

OGWA en de stad moeten elkaar versterken. Als stadsorganisatie kunnen we niet alles doen. OGWA moet ons scherp houden om in te zetten op de juiste acties en thema’s.

We timmeren aan de weg en jullie timmeren met ons mee.