Quote van de maand mei 2019

"Ik ben fier dat ik deel mag uitmaken van een groep mensen die hun vrije tijd willen besteden aan het welbevinden en het aanvaarden van holebi's en transgenders in Genk"Genk op de kaart plaatsen als een holebi- en transgendervriendelijke stad is mijn hoofdtaak.
"

"We vinden het ontzettend belangrijk om jongeren te sensibiliseren en om de boodschap te geven dat je respect voor iedereen moet hebben en dat je iedereen zichzelf moet laten zijn."

"We hebben een regenboogkoffer voor de scholen , de jeugdverenigingen en andere organisaties."

Wie is Bieke Vancraeynest?

Ik ben Bieke en ik ben in Genk geboren en getogen. Twintig jaar geleden ben ik naar Oudsbergen verhuisd, maar ik voel me nog steeds een Genkenaar. Ik ben getrouwd en ben mama van drie kinderen Eva, Marte en Vic. Ik werk halftijds bij de dienst diversiteit en gelijke kansen van stad Genk.
Genk op de kaart plaatsen als een holebi- en transgendervriendelijke stad is mijn hoofdtaak.Vijf jaar geleden stond je aan de wieg van OGWA, de holebi- en transgendervereniging van Genk. Wat waren de doelstellingen bij de opstart?

We zijn zes jaar geleden met een netwerk samengekomen en hebben gebrainstormd over de mogelijkheden om van Genk een holebi- en transgender vriendelijke stad te maken.

Die brainstormsessie heeft heel wat opgeleverd. We hebben bijvoorbeeld op dat moment besloten om iets met IDAHOT, de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transgenderfobie op 17 mei, te doen.

De dag valt niet toevallig op 17 mei. Op 17 mei 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de International Classification of Diseases. Tot dan stond homoseksualiteit op die lijst als psychische aandoening.

Een zevental mensen hebben toen ook beslist om er volledig voor te gaan en om allerlei acties en activiteiten te organiseren tijdens de Idahot week. Zo werd bv de regenboogvlag uitgehangen, werd een film vertoond, werd een vorming gehouden, …

Het was ontzettend leuk. We hebben op dat moment ingezien dat we een vereniging wilden opstarten. OGWA is dan ontstaan.
We hebben gebrainstormd over de naam en de aanpak.


Hoe zijn jullie bij de naam OGWA gekomen en waren er nog andere voorstellen voor namen?

Er waren nog andere voorstellen, maar die herinner ik me niet echt. De letter A van OGWA staat voor ‘Anders’. Eigenlijk wilden we vooral doorgeven dat holebi’s en transgenders ook heel gewone mensen zijn. Dus over die ‘Anders ‘ is wel wat gediscussieerd..., maar de naam is uiteindelijk goedgekeurd.


Wat zijn de behaalde resultaten na vijf jaar?

Een grote verdienste is het jaarlijkse regenboogpop-upcafé. Het café hangt de vlag uit en we hebben elke eerste woensdag van de maand een open moment.

Wanneer mensen het café binnenstappen en vragen over de thematiek hebben, weten ze dat ze een babbeltje kunnen slaan met mensen van de regenbooggemeenschap. Helaas weten nog te weinig mensen van het bestaan van OGWA en van het bestaan van zo een open moment dus we moeten hier zeker nog aan werken.

Ik vind onze scholenwerking belangrijk en kan daarvoor in naam van de voltallige groep van OGWA spreken. We vinden het ontzettend belangrijk om jongeren te sensibiliseren en om de boodschap te geven dat je respect voor iedereen moet hebben en dat je iedereen zichzelf moet laten zijn.

We hebben een regenboogkoffer voor de scholen , de jeugdverenigingen en andere organisaties. De koffer bestaat uit didactische hulpmiddelen. We hebben dat materiaal niet zelf uitgevonden. Het werd onder andere aangereikt door ‘Cavaria’ en ‘Wel Jong Niet Hetero’. We hebben het natuurlijk wel aan de noden van Genk aangepast. De leerkrachten en/of de begeleiders kunnen de koffer en de inhoud  gebruiken om het thema aan te kaarten bij de jongeren.


Op welke realisatie ben je het meest trots?

Het regenboogzebrapad is een mooie realisatie. We willen met het zebrapad laten zien dat Genk een holebi- en transgendervriendelijke stad is. We dragen uit dat in Genk iedereen welkom is en zichzelf mag zijn. We hebben lang nagedacht over de locatie van het regenboogzebrapad. We hebben voor de Dieplaan gekozen, aangezien het zebrapad je naar het stadhuis en het centrum brengt. Dat zijn belangrijke symbolen van een stad. Aanvankelijk dacht ik dat dit moeilijk te realiseren was, maar het stadsbestuur stond onmiddellijk achter het voorstel en ook alle stedelijke diensten hebben hier zeer goed aan meegewerkt.

Ik vind dat de aanwezigheden op evenementen ook zeer belangrijk zijn om aan de Genkse bevolking te laten zien dat Genk een holebi- en transgendervereniging heeft. Ze kunnen dan zien dat we gewone jongens, meisjes, mannen en vrouwen zijn. Ik moet bijvoorbeeld aan onze deelname aan
de O-Parade denken.


Wat staat nog op je verlanglijstje voor de toekomst?

Ik wil graag nog meer aandacht aan de scholenwerking besteden. In elke school verschillende leerjaren kunnen bereiken. We horen ook geregeld dat ouderen in een woonzorgcentrum terug in de kast kruipen. Dat moet zeer pijnlijk zijn, wanneer je na vele jaren weer in de kast moet kruipen en jezelf niet kan zijn. Om die reden wil ik in de toekomst ook aan dat thema werken.
Ook in het multiculturele Genk dat ik dat het heel belangrijk is om voldoende over dit thema voldoende gesprekken te hebben binnen alle gemeenschappen. Hier moet ik ook nog aan werken.


Merk je een evolutie in de aanvaarding van holebi’s en transgenders in de afgelopen vijf jaar?

Ik heb het gevoel dat het de laatste twee jaar een hot item is. Het komt veel in de media. Transgenders komen ‘in the picture’ door de outing van een aantal bekende mensen. Je hoort er de laatste tijd meer over. Je leest erover in de krant, rollen van holebi’s en transgenders in series op
de televisie,… Dat is zeer belangrijk.

Ik denk dat er in Genk meer aanvaarding is door OGWA te leren kennen en door de aanwezigheid van OGWA. Dat is ook de bedoeling van het regenboogpop-upcafé.

De Genkse bevolking merkt ons op die manier op en maakt dan ook kennis met ons. Ik kan dat niet bewijzen, maar heb toch het gevoel dat OGWA zijn steentje bijdraagt tot een holebi- en transgendervriendelijk Genk.Wat is OGWA voor jou?

OGWA is voor mij een groep van geëngageerde mensen. Ze willen hun tijd steken in het aanvaardingsproces van holebi’s en transgenders en die werken aan het algemeen welbevinden van holebi’s en transgenders in de stad. Ik doe het enerzijds voor het werk, maar anderzijds ben ik er persoonlijk ook mee vergroeid. Wanneer het niet voor mijn werk was, zou ik de groep evenzeer steunen. Het is niet alleen een leuke groep, maar inhoudelijk werken we ook mee aan een verdraagzaam Genk en dat vind ik heel belangrijk.