Quote van de maand september 2018

QUOTE van de maand september

"De Genkenaren vormen samen één grote gemeenschap,

waar verscheidenheid een troef is!"Jo Vandeurzen

Vlaams Minister van

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

voor CD&V

Het interview...

Interview met Jo Vandeurzen op 12-07-2018    


Wat is uw connectie met Genk?


Ik woon al een groot stuk van mijn leven in Genk: eerst in Winterslag, dan op de Bret, eventjes buiten Genk en dan weer naar Genk. Ik ben in Genk lange tijd actief geweest in de Jeugdraad.


Ik ben vervolgens in de Genkse politiek gekomen: eerst als vrijwilliger afdelingsvoorzitter en dan als OCMW-voorzitter. Vervolgens was ik volksvertegenwoordiger en de laatste jaren ben ik Minister.


Ik ben op dit moment bevoegd voor welzijn. Dat betekent dat ik nog veel contact heb met de Genkse mandatarissen. Ik voel me echt Genkenaar. Ik heb ook twee crisissen meegemaakt:

de steenkoolmijnen en de Ford. We hebben al heel wat zien gebeuren in Genk. Werd er rond het thema van holebi’s en transgenders gewerkt, wanneer u actief was

in de Jeugdraad?


Neen, dat was vroeger zeker niet bespreekbaar. Ik heb die emancipatiebeweging eind jaren 80/

begin jaren 90 zien opkomen. Dat was in mijn tijd van de Jeugdraad niet echt een issue. Ik spreek dan van midden jaren 70.Besteden ze er vandaag de dag meer aandacht aan? 


Ja, vaak ook in de welzijnssector. Voor mij behoort dat op dit moment tot de normale gang van zaken.Had u reeds over OGWA gehoord, voordat we u hadden aangesproken?


Ja, ik was op de hoogte dat de stad dat ging steunen. Jullie zijn ook aanwezig op een aantal grote evenementen, wat ook niet onopgemerkt is. Er is ook een zebrapad. Het is toch zichtbaar in Genk.


Ik vind die initiatieven zeer goed. Bovendien vind ik het ook leuk dat het vaak creatief is. Jullie deelname aan de O-Parade vind ik bijvoorbeeld zeer goed. Dat is één van de hoogdagen voor Genk. Jullie zijn op die dag zichtbaar en dat is zeer goed. Ik zie geregeld jullie kleuren. Ik denk dat ze daarvoor in Genk open staan en dat dat deel uitmaakt van een goed welzijnsbeleid.


De werking van OGWA is goed. We gaan in de toekomst krachten moeten blijven mobiliseren om voor verdraagzaamheid op te komen. Ik heb op dit moment niet het gevoel dat dat een evidentie in onze samenleving is. We hebben nog een weg af te leggen naar een samenleving, waar tijd en ruimte voor verscheidenheid en kwetsbaarheid is. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober staan voor de deur. De stad Genk heeft al heel wat initiatieven in de optiek van holebi’s en transgenders genomen. We zijn de stad Genk ook ontzettend dankbaar.

Gaat jullie verkiezingscampagne dat thema ook in het programma opnemen?


We zijn het programma aan het afronden. Ik kan me voorstellen dat dat thema uiteraard aan bod zal komen. De zaken, die ik van uit mijn welzijnsbril bekijk, gaan ook in Genk aan bod komen. We zijn bijvoorbeeld bezig met genderdiversiteit in de woonzorgcentra. We gaan proberen om ook in onze eigen stad daarvoor de nodige aandacht te hebben. We gaan jullie activiteiten ook ondersteunen en alle kansen geven. Kan de stad onze vereniging OGWA met subsidies blijven ondersteunen


Ik denk dat jullie daarvoor naar de verkiezingsprogramma’s van alle Genkse politieke partijen moeten kijken. Ik denk dat jullie werking breed gedragen wordt en gerespecteerd wordt. Ik denk niet dat dat controversieel gaat zijn. Jullie hebben globaal gezien volgens mij jullie plaats in de stad Genk verworven.Uw initiatief voor de woonzorgcentra, tachtig tinten, is in januari 2017 in de pers gekomen.

We zijn anderhalf jaar verder. Is er op dit moment een evolutie op dat gebied merkbaar?


Het is bijvoorbeeld tof dat Minister Gay Belgium 2018, Bart Hesters, in een woonzorgcentrum werkt. Ik heb ooit een interview met hem gedaan. Ik vond dat ook een mooie manier om dat onder de publieke aandacht te brengen. Hij heeft in zijn campagne ‘Ik werk in de zorgsector’ gebruikt.


We hebben eerst een studiedag georganiseerd. Die studiedag heeft behoorlijk wat volk getrokken. We hebben vervolgens ook aan een aantal woonzorgcentra gevraagd om dat op de vloer verder te ontwikkelen. Dat kon enkel, wanneer de Raad van Bestuur daarmee instemde. We zijn dan met een zestal woonzorgcentra aan de slag gegaan.


We hebben dan al een tweede studiedag georganiseerd om die ervaringen met al

onze woonzorgcentra te delen. Dat was ook de periode, waarin Will Ferdy (nvdr Vlaamse zanger en liedjesschrijver, die als eerste bekende Vlaming uit de kast kwam. Hij verblijft op dit moment

in een woonzorgcentrum en hij is 91 jaar.) daarvoor in beeld is gekomen. Hij verblijft in een woonzorgcentrum.


Ik denk dat onze actie bij heel wat woonzorgcentra de ogen heeft geopend. Het was in het verleden een evidentie dat iedereen op het gebied van de beleving van seksualiteit gelijk was. De generatie, die in een woonzorgcentrum kwam, sprak vroeger misschien niet echt over die thematiek. De huidige generatie spreekt op een andere manier over die thematiek.


Dat is een samenloop van een aantal dingen. Onze actie heeft ertoe geleid dat we niet mogen uitgaan van evidenties, die misschien toch niet zo evident zijn. Ik vind van uit dat perspectief dat dat een zeer goede beweging was.


Door onze actie is duidelijk geworden dat seksualiteit een dimensie voor alle mensen is. We hebben ook zeer veel goede reacties van de mensen uit de sector gehad.


We gaan dat thema in de woonzorgcentra zeker en vast niet loslaten. Ze bevragen de woonzorgcentra zeer veel over de kwaliteit en de betaalbaarheid. Er zijn heel wat veranderingen. We gaan meer naar woon- en zorggemeenschappen. We gaan meer afstappen van het louter medische model.


Het samenleven speelt een belangrijke rol in de kwaliteitsvolle zorg. De woonzorgcentra mag je niet met een ziekenhuis vergelijken. Een woonzorgcentrum is een centrum, waar mensen met elkaar samenleven. De sociale contacten en het dagdagelijkse leven komen ook in beeld. Het gaat dan ook vaak over aandacht voor alle mensen en respect voor alle mensen.


Genderdiversiteit moet dan ook een plaats in dat verhaal hebben. Cultuursensitiviteit moet bijvoorbeeld ook een rol spelen. Kijk maar naar onze stad Genk! Dat is een belangrijk issue. We moeten dat ook in een woonzorgcentrum binnenbrengen. We moeten nadenken over de term zorg in een woonzorgcentrum.


Dat is de residentiële ouderenzorg, maar er zijn ook andere domeinen. We willen ook binnen andere domeinen extra aandacht aan die thematiek besteden.


Met Cavaria bijvoorbeeld hebben we gewerkt rond suïcide preventie. We hebben heel wat domeinen met een generiek beleid, maar die domeinen hebben ook een aantal specifieke aandachtspunten. Heeft u weet dat bewoners van een woonzorgcentrum uit de kast zijn gekomen na uw beweging met betrekking tot ‘tachtig tinten’?


Ik heb er geen weet van. Wanneer het goede woonzorgcentra zijn, gaan ze er niet mee te koop lopen. Dat is ook een issue: seksualiteit heeft iets intiems. Je moet er met een bepaalde manier mee omgaan. Het is niet de bedoeling dat dat plotseling op de Facebookpagina van het woonzorgcentrum in kwestie verschijnt. We merken dat de aanvaarding van transgenders stroef verloopt. Nemen jullie ook initiatieven voor die doelgroep? 


We ondersteunen de organisatie, die ouders met een transgenderkind begeleidt. We besteden daaraan de nodige aandacht. We willen dat iemand met ervaring op dat gebied hen daarbij kan ondersteunen. De risico’s op suïcide zijn bij die groep ook hoger. We kijken met ons expertisecentrum of we voor die groep dan ook extra initiatieven kunnen nemen. We halen het thema van de transgenders ook in de woonzorgcentra aan. Al onze initiatieven zijn zowel op holebi’s als op transgenders gericht. U bent ook Minister van Gezin. Op 20 juni 2018 heb ik een uitspraak van een Fransman, die actief is bij een adoptiebureau, gelezen. Hij heeft gezegd dat holebi’s ‘afwijkende’ mensen zijn en dat holebi’s om die reden ‘afwijkende’ kinderen moeten krijgen. Dat zijn dan kinderen met een fysieke beperking en/of met psychologische problemen. Wat vindt u van die uitspraak?


Ik wist niet dat dat mogelijk is. Dat is uiteraard totaal onaanvaardbaar. Die adopties zijn perfect mogelijk. Interlandelijke adopties zijn niet talrijk. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen op het vlak van interlandelijke adoptie. Dat fenomeen is niet enkel in België van toepassing, maar dat fenomeen is internationaal.


Steeds meer landen staan huiverachtig tegen buitenlandse adopties. Ze vinden dat dat eerst binnenlands moet worden geregeld. In een aantal landen is adoptie door mensen van België niet toegelaten, aangezien in België adoptie door holebikoppels mogelijk is. Die landen willen op die manier samen vermijden dat een kind bij een holebikoppel terechtkomt. 

"Ik voel me echt Genkenaar.

Ik heb ook twee crisissen meegemaakt:

de steenkoolmijnen en de Ford.

We hebben al heel wat zien gebeuren in Genk."

" Ik zie geregeld jullie kleuren. Ik denk dat ze daarvoor in Genk open staan en dat dat deel uitmaakt van een goed welzijnsbeleid."

"Ik denk dat jullie werking breed gedragen wordt en gerespecteerd wordt. Ik denk niet dat dat controversieel gaat zijn. Jullie hebben globaal gezien volgens mij jullie plaats in de stad Genk verworven."

"Door onze actie is duidelijk geworden dat seksualiteit een dimensie voor alle mensen is. We hebben ook zeer veel goede reacties van de mensen uit de sector gehad. "

"We ondersteunen de organisatie, die ouders met een transgenderkind begeleidt. We besteden daaraan de nodige aandacht. We willen dat iemand met ervaring op dat gebied hen daarbij kan ondersteunen. De risico’s op suïcide zijn bij die groep ook hoger."

" In een aantal landen is adoptie door mensen van België niet toegelaten, aangezien in België adoptie door holebikoppels mogelijk is. Die landen willen op die manier samen vermijden dat een kind bij een holebikoppel terechtkomt."