Quote van de maand oktober

QUOTE van de maand oktober

"Zou ik het erg vinden moest mijn dochter lesbienne zijn?

Nee, als ze maar

gelukkig en gezond is!"Zuhal Demir

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding,

Gelijke Kansen, Personen met een beperking,

Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid

voor N-VA

Interview met Zuhal Demir, staatssecretaris voor Gelijke Kansen – 23-08-2018


Kan u zich kort voorstellen en uw connectie met Genk aanhalen? 


Ik ben geboren en getogen in Waterschei. Daarna zijn we naar een zijstraat van de Stalenstraat verhuisd. Mijn vader was – zoals veel Genkenaren – een mijnwerker. Hij is in de jaren zeventig in de mijn komen werken. Ik heb school gelopen in het Genkse: eerst op de Sint-Jansschool en vervolgens ben ik naar het Lyceum gegaan. Na het Lyceum ben ik naar Leuven getrokken om rechten te studeren. Na mijn studies heb ik werk in Antwerpen gevonden en heb ik daar een aantal jaar gewoond. Sinds een aantal jaar ben ik naar Genk teruggekomen.U bent kandidaat-burgemeester voor Genk. Stel dat u burgemeester van Genk wordt, welke maatregelen zou u dan voor de regenbooggemeenschap nemen?


Het is voor mij ontzettend belangrijk dat de regenbooggemeenschap zich in Genk thuis kan voelen.

Dat betekent dat ze zichzelf kunnen zijn, dat ze hand in hand kunnen lopen en dat ze gewoon aanwezig zijn.

Ik wil zeer graag een zichtbaar huis voor hen hebben. De zichtbaarheid is voor mij zeer belangrijk.

We hebben ook een moslimgemeenschap en ik weet maar al te goed dat er op dat gebied nog werk aan de winkel is. Ik wil een zichtbaar huis, waar veel Genkenaren langskomen. Ze moeten duidelijk kunnen zien dat het een huis van de regenbooggemeenschap is. Het huis moet zich ook op een zichtbare plaats bevinden. Mensen moeten er ook kunnen binnenstappen.


Hasselt heeft al een regenbooghuis. Ik vind dat Genk zeker een regenbooghuis/een dialooghuis moet hebben. De regenbooggemeenschap moet een vaste stek hebben. Zowel jong als oud moeten er naartoe kunnen gaan. Wanneer we het aanvaardbaar – ook naar de Genkse moslims - willen maken, moeten we duidelijk zichtbaar zijn. Genk is een stad van meer dan 66.000 inwoners. Een stad met dat inwonersaantal heeft volgens mij recht op zo’n huis.


Ik droom op Limburgs niveau ook van een ‘gay pride’. Ik zou heel graag een jaarlijkse pride door de Limburgse straten hebben. Verschillende steden organiseren al een pride en in Limburg mogen we ook niet achterblijven. Het oude stadhuis staat momenteel leeg. Zou dat eventueel een optie voor het Genkse regenbooghuis kunnen zijn?


Daar komt veel volk langs. Ik ga nog niet vastpinnen, waar of hoe dat gaat zijn. Dat staat inderdaad leeg.

Het huis moet ergens centraal zijn, waar veel mensen langskomen. Wanneer ik het voor het zeggen heb in Genk, is dat één van de eerste maatregelen specifiek voor de regenbooggemeenschap.


De wisselwerking met de moslimgemeenschap is voor mij ook prioritair, omdat op dat gebied er nog werk aan de winkel is. We mogen ons niet in een kantoorruimte van een stadhuis verbergen.

De visibiliteit is zeer belangrijk. Het huis moet ook een gezellig café zijn en dat moet een café met gezellige ontmoetingen zijn. 
De aanvaarding binnen de moslimgemeenschap verloopt nog stroef. Wat voorziet u om daaraan te doen? 


Dat is nog een taboe. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat van alle religies de Islam het meeste moeite heeft met de holebigemeenschap en met transgenders. Ik heb dat ook in mijn actieplan

(nvdr de staatssecretaris heeft een actieplan met 115 maatregelen opgesteld). Het is de eerste maal in jaren dat een paragraaf aan die thematiek is gewijd. De paragraaf vermeldt duidelijk dat dat op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd. Ik heb langs Waalse zijde zeer veel kritiek daarover gekregen en ze hebben me een ‘homonationalist genoemd. We mogen dat echter niet wegmoffelen.

We moeten dat bespreekbaar maken. Dat is de eerste stap.


Ik ga het gesprek met de Moslimexecutive aangaan. De voorzitter van de Moslimexecutive heeft een aantal maanden geleden een kleine opening naar de holebigemeenschap gedaan. Ik ga in september naar hen.

Ik ga dat item op de tafel gooien en op de agenda zetten. Ik ken jongens en meisjes binnen die gemeenschap, die zich niet durven te outen. Dat mag niet in een Vlaanderen en in een Genk van vandaag. Iedereen moet zich goed in zijn vel kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn.


Bovendien ben ik ook met een wetsvoorstel bezig om de homogenezing strafbaar te maken. Een aantal landen zijn ons reeds voor. Dat gaat voor het einde van dit jaar zijn. We hebben ook in Genk een geval gehad.  Ouders gingen naar een homogenezer om hun holebikind met een aantal therapieën te genezen. Ongeacht of jongeren willen ‘genezen’ om religieuze redenen of omdat de familie niet bereid is om de geaardheid van hun kind te aanvaarden. Homoseksualiteitet is geen ziekte dus je moet dat dan ook niet genezen. Dat moet dan ook weg uit onze stad. Op lokaal niveau als burgemeester of als schepen heb je je contacten met de imams. De imam heeft een zeer belangrijke rol bij de moslimgemeenschap. Wanneer hij tijdens een vrijdaggebed of tijdens een preek een pleidooi pro de regenbooggemeenschap houdt, gaat dat bij iedereen onder de aandacht komen. Mensen zijn mensen, ongeacht hun aard. Het is de rol van de burgemeester om dat met de lokale geloofsgemeenschappen op te nemen. Ik besef maar al te goed dat dat heel moeilijk zal zijn, maar ik zou dat doen. Hoe ziet u de verdere samenwerking tussen OGWA en de stad Genk. De stad Genk ondersteunt op dit moment onze werking. Wanneer u burgemeester bent, gaat u dat dan blijven ondersteunen? 


Sowieso. Ik vind dat we vanuit het bestuur met een open visie met de regenbooggemeenschap moeten omgaan. Ik zou op een structurele manier met jullie die samenwerking opzetten. Wanneer er ideeën zoals het regenboogzebrapad, het uithangen van de regenboogvlag aan verschillende gebouwen zoals ook aan

C-Mine langs jullie zijde komen, wil ik dat graag op een structurele manier verderzetten. 


Wanneer jullie met initiatieven komen, wil ik die uiteraard ook ondersteunen. Wanneer het tenminste geen belachelijke initiatieven zijn (lacht). U heeft de regenboogvlag aan uw gebouw in Brussel tijdens de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie uitgehangen. Heeft u veel navolging gekregen bij andere ministeries/andere kabinetten?


Toch wel. Ik had dat ook gevraagd. Het was de eerste keer dat meer dan twintig federale overheidsbedrijven de regenboogvlag hebben uitgehangen. Ook heel wat ministers zoals Alexander De Croo, Maggie De Block hebben dat ook opgevolgd en hebben de regenboogvlag uitgehangen. Voor mij is dat ook symbolisch van belang. Ik vind het zeer belangrijk om die vlag tijdens IDAHOT, tijdens een pride,… uit te hangen om aan de volledige samenleving duidelijk te maken dat de regenbooggemeenschap ook onze gemeenschap is en ook door iedereen moet aanvaard worden. Vandaar vind ik de symboliek heel belangrijk. Ik vind de vlag aan het Genkse stadhuis belangrijk, maar dat moet ook bij andere gebouwen het geval zijn om die zichtbaarheid weer een boost te geven. Dat helpt op die manier om de aanvaarding te bevorderen. We gaan dat niet doen door ons te verstoppen. Integendeel.U heeft al heel wat verwezenlijkt voor de regenbooggemeenschap. Op welke verwezenlijking bent u het meest trots en waarom? 


Het actieplan tegen homo- en transfobie vond ik heel belangrijk, omdat er nog altijd heel wat geweldplegingen zijn zoals onlangs in Gent en in Antwerpen. Dat gaat ook nog het geval op andere plaatsen zijn en we zijn daarvan niet op de hoogte. Heel wat holebi’s melden dat ook niet. Het is nochtans heel belangrijk dat ze dat melden. Ik vind het actieplan om die reden belangrijk. We gaan dat ook goed opvolgen. We gaan erover waken dat alle ministers dat ook goed uitvoeren.


Persoonlijk vind ik de transgenderwet ook heel belangrijk. Die wet stond bij de voorgaande regeringen, waarvan de NVA nog geen deel uitmaakte, in de regeerverklaringen. De wet werd echter niet uitgevoerd.

Er was nochtans in de rechtspraak vermeld dat een transgenderpersoon geen geslachtsoperatie moet ondergaan om haar/zijn naam te veranderen. Ik heb met een aantal ouders van transgenderkinderen  gesproken. Het waren heel pijnlijke situaties. Die kinderen schreeuwen van ongeluk, omdat ze zichzelf niet kunnen zijn. Het was bij mijn benoeming als staatssecretaris zeer belangrijk om dat uit te voeren. Ik heb dan ook onmiddellijk aan de Minister van Justitie, Koen Geens, gezegd dat mensen zichzelf moeten kunnen zijn. De transgenderwet is een wet van ons tweeën. Wanneer mensen zichzelf kunnen zijn, kunnen ze ook gelukkig zijn. Dat was mijn uitgangspunt. Ik ben eind februari als staatssecretaris benoemd en in juni was die wet al in het parlement. Ze hebben de wet vóór de recesie nog gestemd. Die wet is naast het actieplan ook een belangrijke verwezenlijking. Mensen mogen in de huidige maatschappij niet ongelukkig zijn en zelfmoordpogingen ondernemen, omdat ze niet zichzelf kunnen zijn. Ik heb die wet ook aan mensen moeten uitleggen. Veel menen vinden dat dat te ver gaat. Ik heb me daarvoor echt moeten verantwoorden bij de mensen. Ik heb hen duidelijk gemaakt dat die wet voor hen misschien niet belangrijk is, maar dat er een groep in de maatschappij is waarvoor die wet heel belangrijk is. Ik heb hen gezegd dat die groep zich niet goed voelt. Ik vind het mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die mensen zich goed voelen. Zichzelf zijn is voor mij een heel belangrijk principe. Ik heb ook met een transgendervrouw gesproken.

Ze was van Genk afkomstig. Ze is tien of vijftien jaar geleden naar Antwerpen verhuisd, omdat ze in Genk niet zichzelf kon zijn. We hebben ook op internationaal niveau gekeken. We zakten in de regenboogindex naar vier. We staan op dit moment weer op twee. Ik vind dat een mooie beloning voor dat werk. De doelstelling is om op de eerste plaats te komen. Malta staat op dit moment op de eerste plaats. De homogenezing is bij hen strafbaar. Ik ga daaraan ook werken.


Op het einde van het jaar staat ook nog een algemene campagne voor transgenders op stapel. Ik ben een heel gelukkige staatssecretaris voor de regenbooggemeenschap, wanneer ik al die initiatieven heb kunnen verwezenlijken.
Cavaria heeft een enquête uitgevoerd. Op 11 mei 2018 berichtte het VRT-nieuws dat ruim 40% van de holebi’s zich onveilig op school voelt. Zijn er op dat gebied maatregelen, die u gaat nemen? 


40% is heel wat. We verwijzen in het actieplan ook naar onderwijs. Onze Minister van Onderwijs, Hilde Crevits, draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Ik hoop dat dat met de cursussen burgerschap ook expliciet aan bod gaat komen. Ik bedoel dan alles rond de regenbooggemeenschap en de aanvaarding daarvan op jonge leeftijd.


Mijn dochter gaat bijvoorbeeld naar een Genkse crèche en in die crèche werkt een jongen. Hij is homo.

Ik vind het heel belangrijk dat die crèche inclusief is en niet enkel met vrouwelijke opvoedsters werkt, maar dat ze ook mannelijke opvoeders hebben. Bovendien is die mannelijke opvoeder dan ook nog een homo.

Ik vind dat een heel belangrijk signaal naar kleuters toe.

De kleuters gaan op die manier zien dat dat normaal is. Dat is niets nieuws onder de zon.


Dat geldt ook voor die enquête. Ik was zelf geschrokken van die cijfers. Dat is een kwestie van onderwijs.

Ik hoop dat Ministers Crevits dat in de cursussen burgerschap integreert. Ik doe ook een oproep aan leerkrachten om dat in hun lessen te integreren. Dat kan bijvoorbeeld ook in de lessen geschiedenis, Nederlands, wiskunde,… aan bod komen. De leerkrachten moeten dat bespreekbaar maken.

De school is een thuis en de jongeren moeten zich daar ook thuis kunnen voelen.U bent een kersverse mama. Zou u het erg vinden, wanneer u dochter lesbisch is? 


Neen. Dat is voor mij geen enkel probleem. Het is voor mij heel belangrijk

dat ze gezond is en dat ze gelukkig is. Dat is ook mijn boodschap naar ouders toe,

wanneer ik met hen babbel.

Het allerbelangrijkste is dat uw kind gelukkig is.U zat op 2 juni 2018 in de jury van Mister Gay Belgium. Hoe heeft u die avond beleefd? Wat vindt u van

die initiatieven?


Ik vond dat een fantastische en leuke avond. Ik heb daar ook onze Genkenaar Ignace De Wolf leren kennen. Ik vind die rolmodellen belangrijk. Mister Gay Belgium is dan jullie ambassadeur. Ik vind de maatschappelijke thema’s, die ze die avond aan bod laten komen, ook zeer interessant. Ik denk dan aan de thema’s zoals de aanvaarding van de regenbooggemeenschap bij de senioren/ in de bejaardentehuizen,… Dat is alweer symbolisch van groot belang.


Bart Hesters, Mister Gay Belgium 2018, doet dat ook op een schitterende manier. Hij was ook mijn favoriet.

Hij vult dat op een toffe manier in. Dat was voor mij een zeer leerrijke avond en is zeker voor herhaling vatbaar. Ik vond het ook heel plezant. Ik ben graag aanwezig bij de regenbooggemeenschap. Ik heb beste vrienden, die ook homo zijn. Ik vind dat steeds een toffe bende. Die avond was dan ook zeer tof en zeer leuk. Ik zou dat nogmaals doen en ik zou dat ook ondersteunen. Ik vind dat zeer belangrijk.

"Ik vind het zeer belangrijk om die vlag tijdens IDAHOT, tijdens een pride,… uit te hangen om aan de volledige samenleving duidelijk te maken dat de regenbooggemeenschap

ook onze gemeenschap is."

"Dat is voor mij geen enkel probleem.

Het is voor mij heel belangrijk dat ze

gezond is en dat ze gelukkig is.

Dat is ook mijn boodschap naar ouders toe,

wanneer ik met hen babbel.

Het allerbelangrijkste is dat uw kind gelukkig is."

"Mijn vader was, zoals veel Genkenaren, een mijnwerker"

"Ik droom op Limburgs niveau ook van een

gay pride’.

Ik zou heel graag een jaarlijkse pride door de Limburgse straten hebben."

"Bovendien ben ik ook met een wetsvoorstel bezig om de homogenezing strafbaar te maken. Een aantal landen zijn ons reeds voor."

"Ik vind de maatschappelijke thema’s, die ze die avond aan bod laten komen, ook zeer interessant. Ik denk dan aan de thema’s zoals de aanvaarding van de regenbooggemeenschap bij de senioren/ in de bejaardentehuizen,… Dat is alweer symbolisch van groot belang."

Het interview...