Quote van de maand juli 2018

QUOTE van de maand

"Je bent pas anders

als je deze groepen allemaal niet accepteert.

We gaan werken naar een

inclusieve samenleving.

Daar hoor je niet anders te zijn, maar verschillend!"Odin Westen

Voorzitter van

COC Limburg (NL)

Het interview...

INTERVIEW MET ODIN WESTEN, VOORZITTER VAN COC LIMBURG 


Wie is Odin Westen? 


Ik ben sinds oktober 2017 de voorzitter van COC Limburg, de provinciale LHBTI-organisatie. Voorheen was ik een dikke twee jaar vrijwilliger bij deze organisatie als PR-coördinator en later als bestuurslid.Hoe is het COC tot stand gekomen en hoe is jullie werking?


Het COC, Cultureel Ontmoetingscentrum, bestaat 45 jaar. Na de oorlog vond men dat homoseksuelen elkaar moesten ontmoeten. Dat was niet mogelijk, omdat dat strafbaar was. De naam COC, Cultuur en Onspanningscentrum, werd op dat moment in het leven geroepen. Een stiekeme ontmoeting was dan in een kleine ruimte mogelijk, zodat niemand dat kon zien. Die naam is gebleven.


We organiseren bijeenkomsten voor diverse doelgroepen: jongeren, ouderen, ouderen, biculturele LHBTI’s, transgenders en mensen met een lichte, verstandelijke beperking.


We hebben dertien werkgroepen. We hebben bijvoorbeeld enerzijds een werkgroep voor mensen met een biculturele achtergrond en anderzijds een werkgroep voor vluchtelingen. Een Marokkaanse jongen, die zijn hele leven in Nederland woont en die omwille van zijn afkomst niet uit de kast kan komen, kan bij de werkgroep voor mensen met een biculturele achtergrond terecht.  Die jongen is geen vluchteling. We hebben door die verschillende achtergrond voor die mensen een werkgroep en een aparte werkgroep voor de vluchtelingen.


We hebben ook een zeer gezellig café. Vrijwilligers runnen ons café. We willen graag éénmaal per week kunnen opengaan. Omdat we met vrijwilligers werken, is dat op dit moment echter niet mogelijk. We organiseren ook dragqueenavonden, waarop iedereen welkom is.


Bovendien zijn we een zeer grote spil voor de zes regenbooggemeenten, die we in Limburg rijk zijn. Dat zijn gemeenten, die van de Nederlandse overheid subsidies krijgen om iets te doen rond LHBTI-beleid. Die subsidies worden vaak naar ons doorgespeeld en dat geld gaat dan voornamelijk naar de voorlichting. We geven voorlichting op alle, middelbare scholen in Limburg. We zijn van de 20 COC’s in Nederland de beste van de klas op het gebied van voorlichtingen geven. We hebben daarvoor de beste tools. 


De provincie geeft ons een smak geld om onze initiatieven te kunnen uitvoeren. Ze verwachten ook dat we politiek aan de slag gaan. We hebben in maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen. We hebben vorig jaar een diversiteitspact opgesteld. We zijn met dat pact naar de zes regenbooggemeenten inclusief Venray gestapt en we hebben hen gevraagd om dat in hun gemeente aan te kaarten. We hebben hen gevraagd om ervoor te zorgen dat dat in het verkiezingsprogramma komt te staan. Na de coalitiegesprekken willen we weten wat ze in hun uitvoerend beleid gaan overnemen. Jullie spreken niet alle politieke partijen aan. Op dit moment spreken jullie een selecte groep partijen aan. Waarom spreken jullie enkel die partijen aan? Waarom is daarin een bewuste keuze gemaakt? 


Dat was niet onze keuze, maar dat was een keuze van de partijen zelf. Één partij heeft bijvoorbeeld duidelijk gezegd dat ze niet geïnteresseerd waren. Ze hebben ook aangegeven dat ze niet zouden tekenen en niet naar ons debat zouden komen, omdat ze het niet belangrijk vinden.


COC Limburg streeft naar een inclusieve samenleving. De provincie Limburg heeft gezegd dat ze niet meer in groepjes wilden denken. We hebben veel andere maatschappelijke organisaties zoals organisaties voor ouderen, kerkgangers, moslims,… De provincie stelde voorop om meer te gaan samenwerken.


COC Limburg heeft dan het initiatief genomen. Met de naderende verkiezingen hebben we beslist om met alle belangenorganisaties rond de tafel te gaan zitten om een pact te gaan maken. Dat pact heeft niet enkel betrekking op de LHBTI’s, maar ook op die ouderen, de kerkgangers, moslims, jongeren,…


We hebben dan een beleid opgesteld met daarin de thema’s discriminatie, eenzaamheid, gezondheid, onderwijs, arbeidsmarkt en wonen. We hebben dat pact in 2017 aangeboden aan de politieke partijen in de zes regenbooggemeenten inclusief Venray en we hebben daarover een debat georganiseerd.


Tijdens het eerste debat hebben we gevraagd wat ze daarvan vonden. We hebben gepolst, wat we eventueel moesten aanpassen en wat ze zouden willen opnemen. We gaan bij het vervolgdebat de vraag stellen wat ze daadwerkelijk hebben opgenomen, hoe belangrijk ze dat vinden en wat ze straks na de afsluiting van de coalitie-akkoorden in de praktijk gaan doen.


Acht partijen hebben dat pact op 07-02-2018 in Sittard-Geleen getekend. Twee partijen hebben niet getekend, waarvan één gelukkig nog gaat tekenen. Dat is hun keuze. Ze vinden diversiteit niet belangrijk genoeg om daar politieke aandacht aan te besteden. Veel partijen en COC Limburg betreuren dat.


De Belgische journaliste Bo Van Spilbeeck heeft zich op 30-01-2018 als transvrouw geout.

De reacties in België waren overwegend positief. Een week na haar outing voerde men op de Nederlandse televisie een ‘act’ op, waarbij men de outing van de journaliste belachelijk maakte. Wat was je reactie, wanneer je die beelden zag? 


Ik vond dat een groot schandaal. Voor mij is het niet te vatten dat een bekende Nederlander zich daartoe verlaagt. Ik vind het bewonderenswaardig dat een Belgische journaliste er voor uitkomt. Bo is een icoon. Veel mensen zeggen dat de ‘act’ op de Nederlandse televisie satire is en dat iedereen recht op vrije meningsuiting heeft. Ik vind het echter zeer spijtig dat iemand de spot drijft met die thematiek. 


De bewuste man heeft recent ook gezegd dat hij het raar vindt dat homo’s voetballen. Hij is van mening dat homo’s niet in de voetbalwereld thuishoren. De ‘act’ over Bo Van Spilbeeck ligt in het verlengde van die uitspraak. Die man moet volgens mij van het scherm verdwijnen. Wanneer hij niet wil opstappen, moeten ze het programma afvoeren. COC Nederland is op dit moment aan het kijken, welke stappen ze kunnen ondernemen.
De meningen over het verschil qua aanvaarding van holebi’s en transgenders in Nederland en in België zijn verdeeld. Wat is je mening daarover? Zijn holebi’s en transgenders in Nederland beter aanvaard dan in België?


Ik ken eerlijk gezegd de situatie in België niet. In Nederland is er nog zeer veel werk aan de winkel.Hoe ervaar je dat zelf? 


Je hoort nog geregeld dat ze homoseksuele echtparen in elkaar slaan. Het gebeurt dan in Arnhem, dan in Amsterdam,…. Anderhalf jaar geleden is dat in Maastricht gebeurd met de dragqueens. We tolereren dat in Nederland, maar we accepteren het nog niet volledig. Dat is de kern van het verhaal. We moeten het gaan accepteren. We hebben op dat gebied nog een lange weg af te leggen.


Is de scholenwerking dan een manier om dat te bereiken of zijn er nog andere manieren, waarop jullie dat kunnen bereiken?


Voorlichting is ontzettend belangrijk. We moeten die voorlichtingen nog verder uitbouwen. We geven nu en dan voorlichtingen op de scholen. Omdat we gebonden zijn aan tijd en aan vrijwilligers, is dat aantal nog te beperkt.


We moeten verder kijken. We moeten van die voorlichtingen bijvoorbeeld een vak op school kunnen maken. Het is in Nederland verplicht om die voorlichtingen in het schoolprogramma op te nemen, maar het is niet verplicht voor de scholen om dat zelf te doen. De scholen mogen een partner inschakelen en ze komen dan automatisch bij het COC aankloppen.


Ik heb veel signalen van jongeren opgevangen. Ze vluchten uit de dorpen naar de grote steden, omdat ze zich daar veiliger voelen. 


We horen ook dat in grote, Limburgse steden het meer aanvaard is. De kwestie ligt moeilijker in de kleine dorpen. We zien als COC daar dan de kans om die dorpen in te trekken. De provincie staat achter ons idee en wil ons daarbij helpen.


Veel bedrijven willen bijvoorbeeld geen transgenders aanwerven. We begrijpen niet, vanwaar dat standpunt komt. Ze zijn toch niet dommer. Ze zijn even intelligent als niet-transgenders. De werkloosheid onder transgenders is hoog, omdat het ‘vreemd’ is. We vinden dat daar ook een taak voor ons is weggelegd. We willen de ‘Workplace Pride’ gaan doen. We gaan dan lobbyen binnen de bedrijven. Eerst en vooral willen we naar de gemeenten en de provincie trekken om een diversiteitsbeleid binnen hun organisatie te starten. We vragen hen om op die manier aan de buitenwereld te laten zien dat ze openstaan voor diversiteit, homoseksualiteit, transgenders,…Limburg is sinds eind 2017 een regenboogprovincie. Welke initiatieven staan op stapel om dat naar buiten te brengen? 


We zijn op papier de vijfde regenboogprovincie van Nederland. In principe zijn we de eerste. We krijgen ook geld van de provincie om daarrond te werken. De andere provincies dragen de naam van regenboogprovincie, maar daar blijft het dan ook bij. 


Wanneer ze ons tot regenboogprovincie hebben uitgeroepen, zijn we onmiddellijk met de provincie rond de tafel gaan zitten om meer toelichting te vragen. 


We krijgen ruimte van de provincie om meer zichtbaar te worden. We trekken de provincie in om duidelijk te maken waarvoor we staan. Ze moeten weten dat we het aanspreekpunt zijn, wanneer je met problemen omtrent je outing, je geaardheid,… worstelt. Veel LHTBI’ers weten dat niet.


Een project rond veiligheid komt eraan. De ‘Workplace Pride’ is een onderdeel. Op dit moment zijn we aan het brainstormen over mogelijke initiatieven om de titel van regenboogprovincie waardig te kunnen dragen.

 


Jullie hebben ook een website. Surfen veel bezoekers naar jullie website? Komen er veel vragen

via dat kanaal binnen?


Ik vermoed dat er veel verkeer op onze website is. Sinds anderhalf jaar hebben we een vernieuwde website. Onze Project Manager en Office Manager geven toch aan dat men dagelijks contact met ons opneemt, omdat er problemen zijn. We verwijzen ook mensen door en we zijn een centraal punt.Kunnen mensen met vragen ook naar jullie komen om erover te praten?


Ik herinner me bijvoorbeeld het verhaal van een vrouw, die op haar veertigste erachter kwam dat ze lesbisch is. Die vrouw kwam bij ons te rade. We kunnen haar dan aan iemand koppelen om daarover een gesprek te voeren. Ze kan op die manier haarzelf ontdekken door een bepaalde groep van ons te bezoeken.


We hebben elke eerste woensdag van de maand onze Open Momenten. Bij ons is dat een praatcafé. Jullie hebben elke eerste zondag van de maand een meeting. Hoe moeten we ons dat qua invulling voorstellen? 


De eerste zondag van de maand is ‘Cocktail’ en dat is enkel voor vluchtelingen. We hangen dan ook een bordje op te deur dat dat moment enkel voor vluchtelingen en genodigden is. Wanneer je niet tot één van die twee categorieën behoort, dan weigeren we je de toegang. Waarom? Die vluchtelingen willen elkaar ontmoeten en hebben behoefte aan hun eigen groep. Op dat moment horen daar geen buitenstaanders bij. Ook de veiligheid speelt hier een rol.


We doen dat op dezelfde manier voor de jongeren onder 18 jaar, omdat dat ook een kwetsbare groep is.


Transgenders vinden het minder erg, wanneer er andere mensen bijkomen. Ze zijn iets openlijker, maar ze moeten hun eigen ding kunnen doen. Een man, die zich als vrouw wil verkleden, moet die mogelijkheid ook hebben. 


We richten ons op de werkgroepen en bij veel werkgroepen is dat enkel gericht op die kwetsbare doelgroepen. Welke activiteiten organiseren jullie voor IDAHOT? 


De afgelopen twee jaar hebben we een filmavond georganiseerd. In 2017 zijn we naar Roermond gegaan. We hebben daar op een festival gestaan en promotie voor COC Limburg gevoerd in het bijzijn van de burgemeester en de schepenen. We willen zeker en vast meer activiteiten rond IDAHOT organiseren.We gaan tijdens de week van IDAHOT naar de middelbare scholen om de regenboogvlag te gaan uithangen. Promoten jullie hier tijdens die week ook de regenboogvlag?


We promoten de regenboogvlag niet bij IDAHOT. We zetten ons meer in op ‘Coming Out Day’

op 11 oktober. We zetten daar vooral op in. Die dag proberen we de regenboogvlag op de stadhuizen van alle regenbooggemeenten uit te hangen. Bovendien proberen we ook andere gemeenten op die kar te krijgen. We zien dat kleinere gemeentes niet willen deelnemen. Dat is voor ons steeds een uitdaging. De provincie zelf hangt de regenboogvlag dan ook uit.Je bent kersvers voorzitter van COC Limburg. Wat is je speerpunt voor de toekomst? Voor welk punt uit het beleidsplan wil je voor de volle 100% gaan? 


Onze kern is niet dat we naar politieke partijen stappen. De echte kern is ontmoeting. We willen in de toekomst blijven ontmoeten. De mensen moeten weten dat we een aanspreekpunt binnen de provincie zijn en dat ze bij moeilijkheden, bij vragen en voor gezelligheid bij ons terechtkunnen.


Bovendien vind ik dat we in de provincie veel meer naamsbekendheid moeten krijgen en samenwerking met andere partijen moeten gaan zoeken. We moeten daarop gaan inzetten.

De LHBTI’ers moeten zich in Limburg veiliger kunnen voelen. Dat is de insteek.Jullie hebben in Maastricht een regenboogzebrapad. Heel wat vandalisme is reeds gebeurd. Jullie hebben ook een ‘Samen Poetsactie’ georganiseerd. Dat zebrapad is uit het straatbeeld verdwenen. Komt dat regenboogzebrapad terug


Dat zebrapad komt gegarandeerd terug, want anders krijgt de gemeente met mij te maken.

 


Waarom is dat zebrapad momenteel verdwenen? 


Het eerste regenboogzebrapad is vorig jaar vernieuwd. Bij de aanleg hebben ze het zebrapad meer naar links gelegd. Een half jaar later hebben ze gemerkt dat het zebrapad tegen de stopstreep stond en dat niemand de stopstreep nog kon zien. Ze hebben dan vlak vóór Kerstmis het zebrapad verwijderd. Dat was de officiële reden.


Ze hebben beloofd dat ze het zebrapad in het voorjaar weer gaan aanleggen. We gaan daar dan de derde maal in twee jaar tijd een feestelijke opening aan koppelen.Waar zie je de samenwerking tussen COC Limburg en OGWA? 


We hebben ervaring, maar niet in België. We willen zeer graag kijken, hoe we elkaar kunnen versterken. Ik denk dat we daarvoor de koppen bij elkaar moeten steken en de mogelijkheden moeten bespreken.


"Na de oorlog vond men dat homoseksuelen elkaar moesten ontmoeten. Dat was niet mogelijk, omdat dat strafbaar was."

"We geven voorlichting op alle middelbare scholen in Limburg. We zijn van de  COC's in Nederland de beste van de klas op het gebied van voorlichting geven!"

"COC Limburg streeft naar een

inclusieve samenleving.

De provincie Limburg heeft gezegd dat ze

niet meer in groepjes wil denken."

"In Nederland is er nog zeer veel werk aan de winkel qua aanvaarding."

"Op dit moment zijn we aan het brainstormen over mogelijke initiatieven om de titel van regenboogprovincie waardig te kunnen dragen."

"Onze kern is niet dat we naar politieke partijen stappen.

De echte kern is ontmoeting."

"Het zebrapad in Maastricht

komt gegarandeerd terug,

want anders krijgt de gemeente met mij te maken!"