Quote van de maand februari 2019

Anniek Nagels

is schepen van Talentontwikkeling, Samenleven en Cultuur voor de stad Genk

QUOTE van de maand

"De boodschap van ons bestuursakkoord is voor verbinding zorgen en mensen bij elkaar brengen."

Ik reken op OGWA

om er samen met

de stad Genk

voor te zorgen dat iedere Genkenaar

zich thuis voelt in GenkHet interview...

Interview met Anniek Nagels, schepen van Talentontwikkeling, Samenleven en Cultuur   
U was bij de vorige legislatuur schepen van jeugd, cultuur, bibliotheek en academies.

Hoe kijkt u naar uw nieuw schepenambt?


Ik vind het een zeer grote uitdaging. Ik heb de bevoegdheden samenleven, talentontwikkeling en

C-Mine erbij gekregen. Het is voor mij belangrijk om dat meer horizontaler te bekijken.

De boodschap van ons bestuursakkoord is voor verbinding zorgen en mensen bij elkaar brengen.

Ik had de bevoegdheid cultuur reeds in mijn portefeuille. Vooral het samenleven, talentontwikkeling en talenten bij de Genkenaren ontdekken vind ik een hele uitdaging en ook heel boeiend om mee te werken.Waarom vindt u het belangrijk dat Genk initiatieven neemt om een holebi- en transgendervriendelijke stad te zijn?


We zijn een superdiverse stad. De diversiteit moet zich niet enkel op afkomst richten.

We moeten er ook rekening mee houden dat we heel veel verschillende persoonlijkheden en geaardheden hebben. Ik vind het belangrijk dat we daarop inzetten om begrip voor elkaar te stimuleren en over te brengen. Je moet uiteindelijk iedereen kunnen aanvaarden, zoals hij is. Contacten met verschillende mensen zijn vaak een verrijking. We zijn eigenlijk anders, maar we zijn eigenlijk ook gelijk. We moeten vaak ook verbinden op die gelijkenissen in plaats van op die verschillen.Waarom is een vereniging zoals OGWA een must? Hoe ziet u de verdere samenwerking tussen OGWA en de stad Genk?


We willen het van onderuit laten komen. Jullie zijn een sterke vereniging. Dat is belangrijk, aangezien we participatief te werk gaan. Ik denk dat jullie de best geplaatste personen zijn om aan te geven, wat jullie daarin belangrijk vinden. Jullie zijn ervaringsdeskundigen. We kunnen dan samen het beleid mee bepalen.


Ik vind het goed dat we zes jaar geleden die weg zijn ingeslagen. We moeten verder kijken, hoe we het kunnen verdiepen en verbreden. Wat zijn de noden, de opportuniteiten en de uitdagingen?

Het is vooral belangrijk dat we dat samen doen. Daarom is het ook belangrijk om als vereniging te kijken, hoe ver jullie daarin gaan.


Ik vind dat jullie reeds een aantal zeer goede acties hebben. Ik denk dan aan het uithangen van de regenboogvlag en jullie deelname aan de O-Parade. Jullie komen dan naar buiten. Het zijn vaak die uitbreekacties die jullie zichtbaar maken.Het is tijd voor uw goede voornemens voor 2019. Wat zijn uw goede voornemens voor de LGTB’ers? Wat zijn uw plannen naar de toekomst?


Het is belangrijk dat we jullie werking zichtbaar maken en dat we er aandacht voor hebben.

Ik vind de scholenwerking een sterk project. De bewustwording wordt best in de scholen meegegeven.

We moeten daarop inzetten, zowel naar leerkrachten als naar leerlingen toe. Jullie scholenkoffer kan misschien ook iets voor het lager onderwijs zijn. Ik heb begrepen dat het bewust zijn rond je geaardheid steeds vroeger komt. Ik weet niet of dat wetenschappelijk onderbouwd is. Je zou op maat moeten kunnen werken.

Wanneer er vragen over zijn en/of het bij de kinderen speelt, heb je als school een aanpak nodig om erover te kunnen praten. Ik merk bij mijn kinderen dat ze er vroeg mee bezig zijn. Ik heb kinderen van 5, 9 en 12 jaar.

Mijn dochter was er een tijdje geleden over bezig dat meisjes met meisjes trouwen. Het was naar aanleiding van de andere dochter die zei dat ze met haar vriendinnetje ging trouwen. Ze stelde me dat vraag, wat dat eigenlijk is. Mijn dochter zei dat ze met een vriendinnetje ging trouwen. Mijn andere dochter zei op dat moment: ‘Ah ja, dat heet iets. Mama, dat heeft een woord.’ Ik vind dat goed. Het zijn deze momenten dat je LGTB aan kinderen uitlegt en aanvaardbaar maakt. Het aanvaarden van andersgeaardheid blijft een uitdaging voor zowel de jongere generatie maar ook de oudere generatie.


Het is bijvoorbeeld ook belangrijk om het in de sportwereld aanvaardbaar te maken.

Ik zie ook linken met mijn domeinen. Er zijn zeker ook samenwerkingen op het gebied van cultuur mogelijk.

Je hebt in die wereld ook interessante rolmodellen. Dat kunnen ook boeiende gesprekken zijn.Ziet u als voormalig schepen van jeugd de mogelijkheid om nog meer met de jongeren, die bijvoorbeeld met hun geaardheid worstelen en/of andere vragen over de thematiek hebben, in contact te komen? Ziet u nog mogelijkheden om de jongeren bij onze werking te betrekken en de weg te laten vinden naar onze vereniging?


Zeker zie ik dat mogelijk. Het OverKophuis in ons jeugdcentrum alsook het JAC zijn plekken waar je terecht kan, maar ook het gesprek met de jeugdraad kan aangegaan worden.We hebben jaarlijks een regenboogpop-upcafé voor onze activiteiten en onze open momenten. Ziet u in uw legislatuur mogelijkheden om een vaste stek voor onze vereniging te voorzien? We zijn bijvoorbeeld op zoek naar een ruimte om ons materiaal te stockeren, een ruimte om te vergaderen en mensen met vragen over de thematiek uit te nodigen om hun vragen te beantwoorden.

We hebben het oude stadhuis in gedachten.


Ik vind dat we alles moeten bekijken. Wanneer dat een vraag is, moeten we er zeker naar kijken. Twee organisaties zijn op dit moment in het oude stadhuis gehuisvest. Enerzijds hebben we ‘Muna en Co’.

Dat is een initiatief voor dakloze mensen, waarmee men kook- en cultuurprojecten doet.


Anderzijds hebben we ‘Jungle’.

Deze vrijbuitersplaats voor jongeren wordt getrokken door ‘Villa Basta’ en ‘GIGOS’, het jeugdwelzijnswerk.

Ze brengen alle creatieve geesten bijeen. Ze krijgen daar ruimte. Er zit bijvoorbeeld een kunstenaar, een studentondernemer, een initiatief voor grafisch vormgevers….


We hebben in het oud gemeentehuis ook ‘Perron 13’. Op vrijdag komen er tieners, die geen plek hebben om rond te hangen en te chillen. Vanuit jeugd hebben we daarom een plekje voor hen gecreëerd. 

Maar we gaan jullie vraag zeker onderzoeken.
"Je moet uiteindelijk iedereen kunnen aanvaarden, zoals hij is."

" Het aanvaarden van andersgeaardheid blijft een uitdaging voor zowel de jongere generatie, maar ook de oudere generatie."

Anniek Nagels, schepen van Talentontwikkeling, Samenleven en Cultuur