Quote van de maand april 2018

Peter Vanvelthoven

 Belgisch politicus voor sp.a. en tevens burgemeester van de stad Lommel

QUOTE van de maand

"Wat zou er mooier zijn dan een samenleving waar iedereen eigenlijk gewoon zichzelf kan zijn?"Het interview...


Wie is Peter Vanvelthoven?


Ik ben momenteel burgemeester van Lommel en ik zetel tevens in het federaal parlement. Sinds 1995 ben ik actief in de politiek. Ik was een tijdje regeringslid in de hoedanigheid van Minister van Werk.Het Genks beleid trekt de kaart van holebi’s en transgenders. Besteden jullie

bij het Lommels beleid ook aandacht aan die thematiek? Zo ja, welke initiatieven hebben jullie op dat gebied reeds genomen?


We hebben geen specifiek holebibeleid. Ik kan echter zeggen dat we een diversiteitsbeleid hebben. We werken in het schepencollege met de zogenaamde diversiteitstoets. Dat betekent dat diensten, die punten op het schepencollege agenderen deze punten dienen te toetsen op welke invloed het heeft op de doelgroep. Dat kan gaan over holebi’s,  allochtonen in onze gemeenschap en mensen met een beperking.

 

Ons diversiteitsbeleid is veel breder dan enkel de holebi’s. Het diversiteitsbeleid zit bij ons

bij de integratiedienst. We willen echter vermijden dat enkel de integratiedienst met diversiteit bezig is. We willen alle diensten binnen onze stad via die diversiteittoets prikkelen om met de thematiek van diversiteit bezig te zijn. We voeren een inclusief beleid. 

   


We zijn van OGWA, Ook Genks Wel Anders. Dat is de Genkse diversiteitsvereniging. Hebben jullie ook een diversiteitsvereniging? Zo ja, welke initiatieven hebben ze reeds genomen?


‘Idem Dito’, de Lommelse holebivereniging, bestaat sinds 2011. Ze zijn bij onze Jeugdraad aangesloten. Dat is bij ons ook het subsidiekanaal.


Ze doen éénmaal per jaar acties met de regenboogdag. Dat is in de week, waarin 17 mei valt. Naar aanleiding van IDAHOT, de Internationale DAg tegen HOmofobie en Transfobie. Ze hangen de regenboogvlag uit. We publiceren dan ook een artikel in ons plaatselijk infoblad. Ze gaan in die week naar de middelbare scholen.


Ik heb de indruk dat ze de laatste jaren minder activiteiten organiseren. Het is een kwestie om de mensen warm te houden.


Wanneer een aantal mensen zeggen dat ze ermee stoppen, is het niet evident om opvolging te vinden om hun activiteiten verder te zetten.We hebben gelezen dat ‘Idem Dito’ zich vooral tot jongeren richt. Zijn mensen buiten die leeftijdscategorie dan niet welkom?


Idem Dito richt zich in principe tot jongeren tot 25 jaar. Dat wil niet zeggen dat jong volwassenen tot dertig jaar niet welkom zijn. Mensen, die over dat thema willen babbelen of er voor zichzelf nog niet uit zijn, mogen uiteraard ook langskomen.Vindt u een diversiteitsvereniging binnen een stad een meerwaarde?


Dat is absoluut een meerwaarde. Wanneer je met beleid bezig bent, ben je meestal met de grote lijnen van het beleid bezig.


Een ander voorbeeld zijn de mensen met een beperking. Het is goed dat we die mensen geregeld zien om de ondervonden problemen te kunnen vaststellen.


We hebben bijvoorbeeld de winkelstraten heraangelegd. Je gaat er als burgemeester van uit dat de ontwerpbureaus met de noden van die mensen rekening houden. Je merkt dikwijls dat dat toch nog iets meer kan zijn. 


We kunnen bij gesprekken met die mensen met een beperking bijvoorbeeld te weten komen dat ze in de winkelstraten problemen met hun rolstoelen ondervinden. We kunnen daar bij de aanleg van een volgende straat rekening mee houden.


Dat is net hetzelfde bij de holebivereniging. De mensen van ‘Idem Dito’ kunnen ons prikkels geven. Ze kunnen bepaalde punten bij ons onder de aandacht brengen, waar we zonder hun aanwezigheid misschien niet aan zouden denken.


Ze kunnen potentiële problemen bij ons aankaarten. Het is goed dat dat bestaat en dat mensen daarmee bezig zijn. Ze moeten de beleidsmakers voortdurend prikkelen.Gaat een holebivereniging ooit overbodig zijn?


Dat is bij wijze van spreken een droom.


We streven naar een inclusief beleid, waar alle diensten aandacht hebben voor alle doelgroepen. We zijn b.v. in Lommel ook met armoede bezig. Geen armoede meer, zou ook fantastisch zijn. Dat is niet erg realistisch. Ik denk dat dat steeds nodig gaat zijn.


Vrouwen hebben de laatste vijftig jaar ook een evolutie meegemaakt. Vrouwen kunnen vandaag de dag ook een carrière uitbouwen en dat is een goede zaak. Je ziet echter dat de vrouwenbewegingen nog blijven bestaan.


Je kan je afvragen of een vereniging nog nodig is, wanneer mensen die problematiek niet meer als een problematiek beschouwen. Het zou enerzijds mooi zijn, wanneer dat ooit zou kunnen verdwijnen. Anderzijds houdt dat het thema natuurlijk ook warm. Er is niets mis mee om dat thema warm te houden. De discriminatie, die er ooit nog ergens gaat zijn, kunnen we dan nog steeds aankaarten. U bent reeds meer dan twintig jaar in de politiek actief. Heeft u een evolutie in het beleid kunnen waarnemen op het gebied van holebi’s?


Ik vind dat dat zeker en vast het geval is. De mentaliteit is op dat gebied vooruitgegaan. Sinds 2003 is het homohuwelijk in voege getreden. Op dat moment heb ik de discussie van redelijk dichtbij kunnen meemaken.


Je merkte duidelijk dat een aantal jaren voordien er veel tegenstand vanuit

christelijk-conservatieve hoek was. Paars – socialisten en liberalen – heeft dat dan uiteindelijk op de agenda gezet en we hebben dat goedgekeurd.


Wanneer ik kijk naar het aantal huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, is dat hoog. Niemand heeft daar nog problemen mee. Mijn aanvoelen is dat de mentaliteit een stuk in de goede richting is opgeschoven. Dat betekent niet dat dat volledig weg is in de samenleving.


Één van de beste vriendinnen van mijn dochter worstelde op veertienjarige leeftijd met

haar identiteit. Ze had voor zichzelf het gevoel dat ze een jongen was. Dat heeft in de school heel wat teweeggebracht. Men stelde vast dat dat meisje heel erg met zichzelf worstelde. Ze durfde dat bovendien thuis niet te zeggen.


Ik denk dat iedereen daar steeds in mee is. Wanneer je er echter voor staat, is dat weer een ander verhaal. Wanneer ik dan de aanpak van de school en de vriendinnen zag, kon ik vaststellen dat ze dat moeiteloos hebben geaccepteerd.


Ik denk dat we best hoopvol mogen zijn, wanneer we de snelheid van acceptatie bij de jongeren zien. Wanneer er vandaag nog tegenkanting is, is dat mijns inziens eerder bij de oudere generatie. De jongere generatie is volledig mee in dat verhaal.


De beste vriendin van mijn dochter heeft de operaties ondergaan. Ze is nu een jongen. We komen hem nog geregeld tegen. Hij heeft een zwaardere stem en je ziet dat hij zich goed in zijn vel voelt. Zijn omgeving heeft dat goed aanvaard. Ik denk dat er de afgelopen twintig tot dertig jaar een evolutie heeft plaatsgevonden.Begin januari  zagen we op het nieuws dat transgenders de vermelding van hun geslacht op hun geboorteakte administratief kunnen laten veranderen zonder operatie. Wat is uw mening daarover?


Ik denk dat dat geen oplossing voor de transgenders is. Het is belangrijk om dat administratief te regelen, maar hebben ze ook geen nood aan een verandering van hun lichaam. Ik vind dat dat de twee moeten zijn. Dat is uiteraard niet aan mij om dat te beslissen? Ze moeten nagaan, in welke situatie ze zich het beste voelen.Wilt u met onze vereniging worden geassocieerd en wil u onze Facebookpagina liken?


Dat is geen enkel probleem.

" Idem Dito richt zich in principe tot jongeren tot 25 jaar. Dat wil niet zeggen dat jong volwassenen tot dertig jaar niet welkom zijn. Mensen, die over dat thema willen babbelen of er voor zichzelf nog niet uit zijn, mogen uiteraard ook langskomen."

"Er is niets mis mee om dat thema warm te houden. De discriminatie, die er ooit nog ergens gaat zijn, kunnen we dan nog steeds aankaarten."

"Ik denk dat we best hoopvol mogen zijn, wanneer we de snelheid van acceptatie bij de jongeren zien. Wanneer er vandaag nog tegenkanting is, is dat mijns inziens eerder bij de oudere generatie. De jongere generatie is volledig mee in dat verhaal."