Het regenboogzebrapad

Het regenboogzebrapad


Stad Genk en OGWA stellen voor:

Het regenboogzebrapad.


Een zebrapad geeft iedereen gelijke kansen op een veilige manier van oversteken.

Stad Genk en OGWA legden onlangs een regenboogzebrapad aan.                                                           

Op deze manier wil de stad zich openstellen voor iedereen , ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit

en wordt er gewerkt aan een veilige manier van oversteken

naar een diverse en gelijke kansensamenleving.       

                                         

Kom het pad ook bewandelen aan de Dieplaan ter hoogte van het Stadhuis!


Het regenboogzebrapad in de media